20 kwietnia 2021
Morskie farmy wiatrowe jako infrastruktura krytyczna w systemie bezpieczeństwa
W poprzednich artykułach traktujących o nowych, na polskich obszarach morskich, inwestycjach związanych z budową i eksploatacją morskich farm wiatrowych zostały poruszone tematy związane z bezpieczeństwem morskim oraz brakiem odpowiednich regulacji, pozwalających na uruchomienie procesu (...)
Czytaj dalej...
20 kwietnia 2021
Z jakimi obciążeniami o charakterze fiskalnym musi liczyć się inwestor morskich farm wiatrowych?
Morska farma wiatrowa to zespół urządzeń służących do wytwarzania energii, składających się m.in. z turbin wiatrowych. Zatem można uznać, że morska farma wiatrowa nie jest budowlą. Wynikają stąd okreslone implikacje podatkowe. (...)
Czytaj dalej...
19 lutego 2021
KUKE – Nowe podejście. Nowe rozwiązania. Nowy system wsparcia eksportu.
Prezentacja dedykowana dla przedsiębiorstw stoczniowych, przedstawiona podczas spotkania Członków PFTM 19 lutego 2021 roku w formie telekonferencji: "KUKE - Nowe podejście, nowe rozwiązania. Nowy system wsparcia eksportu".
Czytaj dalej...
22 października 2020
Spółki komandytowe w 2021 roku
Od 2021 roku spółki komandytowe będą zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Kompendium wiedzy w 14 punktach prezentuje Radca Prawny Mateusz Romowicz na portalu GospodarkaMorska.pl
Czytaj dalej...
21 lipca 2020
Konsultacje warsztatowe w sprawie publikacji PRS – „Morskie Farmy Wiatrowe”
PRS udostępnił Publikację 130/P „Morskie Farmy Wiatrowe”, będącą efektem własnych prac rozwojowo-badawczych PRS połączonych z doświadczeniami partnerów zaangażowanych w projekty MFW. Pierwsza z trzech serii spotkań odbędzie się na początku (...)
Czytaj dalej...
16 lipca 2020
WAŻNE – od 30.07.2020 r. oddelegowanie pracowników na nowych zasadach
Polska jest zobowiązana do implementowania do polskiego systemu prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach (...)
Czytaj dalej...
2 lipca 2020
Bezpieczny recykling statków. Czyli jaki?
O zagadnieniach związanych z bezpiecznym recyklingiem statków mówi Dariusz Rudziński, członek Zarządu PRS S.A. Cały artykuł na portalu GospodarkaMorska.pl
Czytaj dalej...
1 lipca 2020
Estoński CIT w Polsce?
Zakładane zmiany sposobu opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych i przyjęcie rozwiązań sprawdzonych w Estonii stanowią pozytywny kierunek. Stworzenie jasnych, czytelnych, uproszonych reguł dla określonej grupy podmiotów/przedsiębiorców bez wątpienia (...)
Czytaj dalej...
22 czerwca 2020
Statki autonomiczne a uwarunkowania prawne
Kwestia statków autonomicznych stanie się dla branży morskiej rzeczywistością dużo szybciej, niż to się wielu osobom wydaje. Jak zawsze w przypadku nowych technologii jednym z kluczowych elementów blokujących rozwój jest brak (...)
Czytaj dalej...
31 maja 2020
COVID-19 a pojazdy autonomiczne
Z uwagi na trwającą pandemię Covid-19 należy liczyć się ze wzrostem znaczenia w gospodarce sztucznej inteligencji i autonomicznych pojazdów opartych na zaawansowanych algorytmach, co z kolei wiąże się z koniecznością (...)
Czytaj dalej...
11 maja 2020
„Tarcza finansowa” dla przedsiębiorców
W dniu 27 kwietnia 2020 roku Komisja Europejska zaakceptowała zapowiadany przez rząd projekt Tarczy Finansowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, stanowiącej realną, finansową formę wsparcia dla przedsiębiorców uzyskiwaną przelewem (...)
Czytaj dalej...
11 maja 2020
Tarcza finansowa PFR
W zakresie pomocy państwa w związku ze zwalczaniem skutków panującej pandemii COVID – 19 przygotowany został plan pomocowy zwany „Tarczą finansową”, która za pośrednictwem Grupy Polskiego Fundusz Rozwoju (dalej: PFR) (...)
Czytaj dalej...