Dlaczego warto korzystać z mediacji w branży morskiej?
Strony wchodzące w spór muszą liczyć się z czasokresem od 1,5 roku do 5 lat, który jest bezwzględnie potrzebny do zakończenia sprawy w drodze mediacji. Z kolei sprawy sądowe, szczególnie w Polsce, to często 5-8 lat, (...)
Czytaj dalej...
MEW: porozumienie sektorowe nie zabezpieczy polskiego local content
Intersująca analiza Mecenasa Mateusza Romowicza: "Po przeanalizowaniu porozumienia sektorowego, które jest prezentowane jako sukces MEW, z przykrością dochodzę do wniosku, że w aspekcie prawnym, nie zmienia ono niczego dla MEW. Czy zmieni (...)
Czytaj dalej...
Prawne ramy polskiego łańcucha dostaw przy budowie MFW na Bałtyku
Budowa morskich farm wiatrowych (MFW) w polskiej strefie ekonomicznej nabiera coraz bardziej realnych kształtów. Przechodzimy z pytania „czy?” na pytania: „kiedy?” i „z jakim udziałem polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw?”, czyli jaki wpływ na (...)
Czytaj dalej...
MFW: Polski „Local Content” w całkowitej próżni prawnej
Intencją napisania artykułu jest zmiana optyki podmiotów zainteresowanych polskim wind offshore. Artykuł jest przyczynkiem do dalszej dyskusji i nowych pomysłów na to jak najlepiej zabezpieczyć polski local content. Obecnie bowiem może (...)
Czytaj dalej...
Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej z MFW
Problemem proceduralnym jest okres obowiązywania systemu wsparcia OZE, wynikający z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r., który kończy się w połowie 2021 r., tak więc fizyczną niemożliwością byłoby, bez przyjęcia nowych regulacji (...)
Czytaj dalej...
Morskie Farmy Wiatrowe a system bezpieczeństwa RP
Morski Farmy Wiatrowe staną się infrastrukturą krytyczną. Należy zatem przyjrzeć się czy polskie służby są odpowiednio przygotowane, aby zminimalizować zagrożenia mogące godzić w bezpieczeństwo energetyczne kraju. Cały artykuł na portalu ZielonaGospodarka.pl
Czytaj dalej...
Morskie farmy wiatrowe jako infrastruktura krytyczna w systemie bezpieczeństwa
W poprzednich artykułach traktujących o nowych, na polskich obszarach morskich, inwestycjach związanych z budową i eksploatacją morskich farm wiatrowych zostały poruszone tematy związane z bezpieczeństwem morskim oraz brakiem odpowiednich regulacji, pozwalających na uruchomienie procesu (...)
Czytaj dalej...
Z jakimi obciążeniami o charakterze fiskalnym musi liczyć się inwestor morskich farm wiatrowych?
Morska farma wiatrowa to zespół urządzeń służących do wytwarzania energii, składających się m.in. z turbin wiatrowych. Zatem można uznać, że morska farma wiatrowa nie jest budowlą. Wynikają stąd okreslone implikacje podatkowe. (...)
Czytaj dalej...
KUKE – Nowe podejście. Nowe rozwiązania. Nowy system wsparcia eksportu.
Prezentacja dedykowana dla przedsiębiorstw stoczniowych, przedstawiona podczas spotkania Członków PFTM 19 lutego 2021 roku w formie telekonferencji: "KUKE - Nowe podejście, nowe rozwiązania. Nowy system wsparcia eksportu".
Czytaj dalej...
Spółki komandytowe w 2021 roku
Od 2021 roku spółki komandytowe będą zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Kompendium wiedzy w 14 punktach prezentuje Radca Prawny Mateusz Romowicz na portalu GospodarkaMorska.pl
Czytaj dalej...
Konsultacje warsztatowe w sprawie publikacji PRS – „Morskie Farmy Wiatrowe”
PRS udostępnił Publikację 130/P „Morskie Farmy Wiatrowe”, będącą efektem własnych prac rozwojowo-badawczych PRS połączonych z doświadczeniami partnerów zaangażowanych w projekty MFW. Pierwsza z trzech serii spotkań odbędzie się na początku (...)
Czytaj dalej...
WAŻNE – od 30.07.2020 r. oddelegowanie pracowników na nowych zasadach
Polska jest zobowiązana do implementowania do polskiego systemu prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach (...)
Czytaj dalej...