17.12.2019
Autor: Jerzy Czuczman

Europejski Zielony Ład – notka prasowa SEA Europe

W której czytamy m.in., że Europa jest światowym liderem w budowie specjalistycznych jednostek pływających, a także w wyposażenia okrętowego, w tym specjalistycznego. Pozwala to wspierać żeglugą światową w osiąganiu celów w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. SEA Europe postrzega Europejski Zielony Ład jako ambitne przedsięwzięcie wspierające dążenia do osiągnięcie społeczeństwa neutralnego klimatycznie do roku 2050.

Więcej na stronie SEA Europe