17.09.2021
Autor: Jerzy Czuczman

8. Międzynarodowy Kongres Morski. Eksperci: nie jesteśmy gotowi na MFW

W planie dostaw powinny znaleźć się firmy, które spełniają warunki jednakowej konkurencji, to znaczy, że nie są subsydiowane przez nieuzasadnioną pomoc publiczną, spełniają określone warunki jeśli chodzi o normy środowiskowe i bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników. Jeżeli nie spełniają tych warunków, to oferowana przez nie cena jest dumpingowa. PFTM proponowało wprowadzenie pojęcia „ceny porównywalnej”, która pokazywałaby, ile kosztowałby ten sam produkt, gdyby jego producent spoza UE musiał spełnić wszystkie warunki, jakie dotyczyłyby go na terenie wspólnoty. W takim przypadku firmy unijne, również polskie, byłyby konkurencyjne.

Relacja na portalu GospodarkaMorska.pl