08.04.2020
Autor: Jerzy Czuczman

Przedsiębiorcy zainteresowani przemysłem stoczniowym w Polsce

W okresie ostatnich kilku lat w polskim przemyśle okrętowym sukcesywnie powstawały nowe firmy. Obserwowana dynamika wzrostu jest imponująca i może świadczyć o rosnącym zaufaniu przedsiębiorców do tej branży.

Analiza danych statystycznych na przestrzeni ostatnich kilku lat pomiędzy rokiem 2015 a 2018 wskazuje, że przemysł stoczniowy w Polsce stawał się branżą coraz bardziej konkurencyjną i silną ekonomicznie. Wyraźnie odnotowywany był trend wzrostowy objawiający się we wszystkich kluczowych elementach gospodarczych takich jak rosnąca wartość przychodów, rosnący poziom liczby pracujących, a także rosnąca liczba podmiotów gospodarczych, zarówno spółek jak i samo zatrudnionych działających na własny rachunek.

Siła branży nabiera szczególnego znaczenie właśnie teraz, w dobie światowego kryzysu wywołanego wirusem COVID-19 i może stanowić o jej przetrwaniu.

Cały artykuł na portalu Gospodarka Morska