07.04.2020
Autor: Jerzy Czuczman

Podatkowe rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców i pracowników

Radca prawny  Mateusz Romowicz wyjaśnia, że Tarcza Antykryzysowa wprowadziła liczne zmiany, głównie dotyczące przedłużenia terminów. Aby pomóc przedsiębiorcom zostały przedłużone terminy złożenia zeznań rocznych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych, sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdań finansowych.

Przesunięto termin wejścia w życie nowego pliku JPK_VAT, matrycy stawek VAT oraz wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Czasem warunkiem do skorzystania z przygotowanych rozwiązań antykryzysowych jest poniesienie „negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19”, a czasami spadek przychodów. Trwająca obecnie pandemia COVID-19 wpływa na szybki spadek konsumpcji, handlu, inwestycji oraz produkcji.

Ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele Tarczy Antykryzysowej, które w ocenie przedsiębiorców nie zostały w wystarczającym wymiarze zrealizowane przy obecnym kształcie ww. przepisów.  

Z uwagi na powyższe już trwają pracę nad nowelizacją ww. przepisów, które mają zbyt wąski zakres zastosowania i nie obejmują wielu przedsiębiorców, dla których taka pomoc jest bezwzględnie potrzebna i będzie warunkować ich dalszą ewentualną obecność na rynku.

Więcej na portalu Gospodarka Morska