29.07.2020
Autor: Jerzy Czuczman

Firma Hydromech S.A. zawarła umowę licencyjną z Politechniką Gdańską na wynalazek Wydziału Mechanicznego

Na mocy której firma Hydromech S.A. nabyła prawa do korzystania z wynalazku, dotyczącego precyzyjnych mechanizmów silników satelitowych, opracowanego w Katedrze Mechaniki i Mechatroniki Wydziału Mechanicznego. Autorami wynalazku chronionego patentem są dr hab. inż. Paweł Śliwiński oraz dr inż. Piotr Patrosz.

Więcej na portalu GospodarkaMorska.pl