01.07.2020
Autor: Jerzy Czuczman

Akademia Morska w Szczecinie uczelnią liderów

Akademia Morska w Szczecinie, Członek Polskiego Forum Technologii Morskich wyróżnia się działaniami nakierowanymi na rozwój technologii cyfrowych i umiejętności korzystania z nich oraz kreowania nowych rozwiązań, a także unikalnymi w kontekście uczelni technicznych, projektami rozwijającymi przedsiębiorczość wśród studentów.

Więcej na Portalu Morskim