24.03.2021
Autor: Jerzy Czuczman

Morskie Farmy Wiatrowe a bezpieczeństwo na Morzu Bałtyckim

Przyspieszenie tempa prac nad inwestycjami w zakresie realizacji projektów związanych z budową pierwszych Morskich Farm Wiatrowych na polskich obszarach morskich, zmusza do pochylenia się nad tematem bezpieczeństwa żeglugi po akwenie Morza Bałtyckiego w kontekście powyższych planów.

Morska energetyka wiatrowa jest uznawana za obszar pozyskiwania energii odnawialnej z największym potencjałem rozwoju. Morze Bałtyckie, z potencjałem w zakresie wytwarzania energii elektrycznej porównywalnym do Morza Północnego, stwarza dla Polski ogromne możliwości w zakresie rozwijania inwestycji związanych z MFW. Według długofalowych szacunków, określających potencjał mocy zainstalowanej z morskich farm wiatrowych do 2050 r. w Europie, Bałtyk posiada potencjał 83 GW z 450 GW szacowanych dla całej Europy. Polski potencjał, w przedstawionym powyżej przedziale czasowym, szacowany jest na 28 GW. Docelowo, w perspektywie roku 2030, potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce oceniany jest pomiędzy 7,5 GW a 14 GW.

Cały artykuł na portalu ZielonaGospodarka.pl