14.12.2020
Autor: Jerzy Czuczman

Local content i morskie farmy wiatrowe

Jest zasadnym, aby Polska znalazła sojuszników i zwróciła się do Komisji Europejskiej z propozycją wprowadzenia rozwiązań unijnych w zakresie tzw. local content we wszystkich obszarach korzystających ze wsparcia podatników państwa członkowskiego, w tym również w obszarze morskich farm wiatrowych.

Artykuł dostępny na portalu Polska Morska