26.11.2020
Autor: Jerzy Czuczman

30 lat LOTOS Petrobaltic – GRATULACJE

“Jego powstanie w 1990 roku po likwidacji Wspólnej Organizacji Poszukiwań Naftowych na Morzu Bałtyckim „Petrobaltic” wcale nie było pewne i oczywiste. W czasie wielkich przemian społeczno-politycznych w Europie, rozpadu ZSRR i połączenia się obu państw niemieckich, rządy krajów-udziałowców Wspólnej Organizacji „Petrobaltic” podjęły decyzję o jej likwidacji. Majątek WOPN miał zostać podzielony między państwa-założycieli organizacji. Wtedy polska część załogi międzynarodowego przedsiębiorstwa rozpoczęła starania o przejęcie tego majątku. Nasza firma narodziła się więc dzięki uporowi, determinacji i konsekwentnym działaniom polskiej załogi WOPN.”

Więcej na portalu Gospodarka.Morska.pl