26.04.2019
Autor: Jerzy Czuczman

Inauguracyjne spotkanie Polskiego Forum Technologii Morskich

6 maja br. odbędzie się spotkanie Członków PFTM z udziałem zaproszonych Gości poświęcone finansowaniu branży technologii morskich.