17.09.2021
Autor: Jerzy Czuczman

Porozumienie sektorowe – Offshore Wind Sector Deal

Polskie Forum Technologii Morskich przystąpiło do Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. W imieniu PFTM porozumienie podpisał Wiceprzewodniczący Rady Pan Tomasz Świątkowski.