20.11.2019
Autor: Jerzy Czuczman

Polsko-Amerykańskie Forum Energetyki Jądrowej

Polskie Forum Technologii Morskich, brało udział w Polsko-Amerykańskim Forum Energetyki Jądrowej na zaproszenie Ministerstwa Energetyki. W ramach spotkań B2B rozmawialiśmy z US Nuclear Industry Council przedstawiając potencjał i możliwości techniczne Członków PFTM. W przypadku decyzji o włączeniu energetyki jądrowej do polskiego miksu energetycznego może pojawić się miejsce dla polskich firm sektora technologii morskich w dostawie elementów lub zespołów nie kwalifikowanych jako należące do obszaru reaktora i nie objętych specjalnymi procedurami wytwórczymi. Więcej informacji na portalu Gospodarka Morska oraz na stronie Kancelarii Premiera RP.