27.01.2020
Autor: Jerzy Czuczman

Przemysł stoczniowy: rośnie zatrudnienie, płace też wysokie

Na portalu Polska Morska, w dziale Forum Ekspertów Prezes Polskiego Forum Technologii Morskich został poproszony o przeanalizowanie najnowszych danych GUS zawartych w Roczniku Statystycznym Gospodarki Morskiej 2019 w zakresie zatrudnienia i płac. Zaprezentowane dane wskazują na pozytywne trendy występujące w okresie ostatnich kilku lat. Link do artykułu