13.10.2019
Autor: Jerzy Czuczman

Porozumienie o współpracy

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz Polskie Forum Technologii Morskich, obie organizacje funkcjonujące w gospodarce morskiej, podpisały porozumienie o współpracy zakreślające obszary wspólnej aktywności, m.in. propagowanie postaw proekologicznych uwzględniających ochronę środowiska morskiego oraz stanowienie głosu eksperckiego w zakresie technologii morskich i morskiej energetyki wiatrowej.

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz Polskie Forum Technologii Morskich