04.11.2019
Autor: Jerzy Czuczman

Polskie plany budowy offshore

Perspektywy budowy w polskiej części Bałtyku farm wiatrowych przyciągają najważniejszych globalnych graczy.

Budowa farm o mocy jedynie 6 GW może stworzyć w Polsce 77 tys. miejsc pracy, generując ok. 60 mld zł wartości dodanej do PKB i 15 mld zł wpływów z tytułu podatków CIT i VAT do 2030 r.

Więcej na portalu Gospodarka Morska, link