Sprawy finansowania stanowią jedno z najważniejszych wyzwań dla przemysłów i technologii morskich. Tak przynajmniej uważa zdecydowana większość podmiotów związanych z naszą branżą, które również wskazują na zawiłości prawne.
Poprzez współpracę z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych - KUKE - PFTM będzie promować wiedzę na temat istniejących i dostępnych możliwości w zakresie finansowania, a poprzez współpracę z Kancelarią Prawną Legal Marine Mateusz Romowicz, również wiedzę na temat aspektów prawnych.
3 stycznia 2020
Zmiany w ograniczaniu „zatorów płatniczych” od 1 stycznia 2020 r.

Dotychczasowe regulacje okazują się niewystarczające, nieskutecznie zabezpieczając interesy wierzycieli i negatywnie wpływając na płynność finansową przedsiębiorców. Ustawa z dnia 19.07.2019 r. weszła w życie 1 stycznia br. i w założeniach ma przeciwdziałać tym niekorzystnym zjawiskom.

Więcej na portalu Gospodarka Morska

10 grudnia 2019
Postanowienia IMO, które wchodzą w życie w 2020 roku

Ośrodek ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków S.A. przekazuje instytucjom gospodarki morskiej wykaz wymagań uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską, które zaczną obowiązywać w roku 2020 i zaprasza przedstawicieli armatorów, instytucji naukowych, stoczni, przedsiębiorstw związanych z gospodarką morską do uczestnictwa w zebraniach sekcji specjalistycznych, na których na bieżąco omawiane są postanowienia IMO (patrz zakładka Ośrodek ds. IMO).

więcej na stronie Polskiego Rejestru Statków

2 grudnia 2019
Incoterms 2020 – nowe reguły od 1 stycznia 2020

Wprowadzane zmiany mają charakter typowo ewolucyjny, daleki od gwałtownych przeobrażeń w stosunku do formuł dotychczasowych, sprawdzonych i powszechnie stosowanych w praktyce handlowej. Rozwiązania przyjęte przez ICC (Międzynarodowa Izba Handlowa - ang. International Chamber of Commerce) należy w tym kontekście ocenić jednoznacznie pozytywnie. Efektem prac są bowiem mechanizmy stanowiące odzwierciedlenie głosu praktyków i ekspertów, uwzględniające zmiany na rynkach zaistniałe przez ostatnią dekadę. Z tego też powodu – jak również z uwagi na udoskonalone rozwiązania w zakresie sposobów prezentacji poszczególnych reguł – za wysoce wskazane i zalecane należy uznać zapoznanie się przez praktyków i zainteresowanych przedsiębiorców z oficjalnymi publikacjami ICC w omawianym zakresie - pisze Radca Prawny Mateusz Romowicz, na portalu Gospodarka Morska.

21 października 2019
WAŻNE zmiany w Ordynacji podatkowej

Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzenie Indywidualnego Rachunku Podatkowego (IRP) dla każdego podatnika. Więcej na portalu Gospodarka Morska, link

20 września 2019
Dyrektywa unijna a zakres swobody polskiego ustawodawcy w tworzeniu prawa

Analiza Radcy Prawnego Mateusza Romowicza na portalu GospodarkaMorska.pl, link

2 września 2019
Ustawa stoczniowa wymaga aktualizacji?

Głos w dyskusji zaprezentowany na portalu GospodarkaMorska.pl przez Radcę Prawnego Mateusza Romowicza. Przeczytaj cały artykuł na stronie GospodarkaMorska.pl.

19 lipca 2019
INCOTERMS 2020

Od 01.01.2020 roku nowe Międzynarodowe Reguły Handlu? Planowana nowelizacja.

Więcej informacji na portalu GospodarkaMorska.pl.