UWAGA – adres do korespondencji: ul. Kadłubowców 11, 81-336 Gdynia

Adres ul. Czechosłowacka 3, 81-336 Gdynia
Telefon +48 601 681 886
e-mail biuro@pftm.pl    zarzad@pftm.pl
www pftm.pl
NIP 9581700139
KRS 0000778953