02.12.2019
Autor: Jerzy Czuczman

Incoterms 2020 – nowe reguły od 1 stycznia 2020

Wprowadzane zmiany mają charakter typowo ewolucyjny, daleki od gwałtownych przeobrażeń w stosunku do formuł dotychczasowych, sprawdzonych i powszechnie stosowanych w praktyce handlowej. Rozwiązania przyjęte przez ICC (Międzynarodowa Izba Handlowa – ang. International Chamber of Commerce) należy w tym kontekście ocenić jednoznacznie pozytywnie. Efektem prac są bowiem mechanizmy stanowiące odzwierciedlenie głosu praktyków i ekspertów, uwzględniające zmiany na rynkach zaistniałe przez ostatnią dekadę. Z tego też powodu – jak również z uwagi na udoskonalone rozwiązania w zakresie sposobów prezentacji poszczególnych reguł – za wysoce wskazane i zalecane należy uznać zapoznanie się przez praktyków i zainteresowanych przedsiębiorców z oficjalnymi publikacjami ICC w omawianym zakresie – pisze Radca Prawny Mateusz Romowicz, na portalu Gospodarka Morska.