06.11.2019
Autor: Jerzy Czuczman

Promujemy rozwój Kompetencji Przyszłości

Polskie Forum Technologii Morskich i Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna dostrzegając fundamentalne znaczenie kompetencji dla rozwoju technologii morskich, podpisały porozumienie o współpracy obejmujące m.in. promowanie znaczenia kompetencji przyszłości dla rozwoju technologii morskich, oraz propagowanie pro-aktywnych postaw w zakresie rozwoju kompetencji, w tym chroniących środowisko morskie.

Porozumienie podpisano w przyjaznych progach Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, pod patronatem dr hab. inż. Marka Dzidy – Prorektora ds. kształcenia PG, dr hab. inż. Pawła Śliwińskiego – Prodziekana d/s innowacji i organizacji dydaktyki WM, oraz dr inż. Hossein’a Ghaemi – Prodziekan ds. Kształcenia WOiO.

Więcej na portalu Gospodarka Morska: link oraz relacja filmowa

zdjęcie dzięki uprzejmości portalu GospodarkaMorska.pl