09.01.2023
Autor: Jerzy Czuczman

Rozszerzenie prawa pierwokupu na udziały i akcje spółek handlowych

Według art. 3d procedowanego projektu ustawy, Skarbowi Państwa będzie przysługiwać m. in. prawo pierwokupu udziałów albo akcji w spółce handlowej będącej właścicielem, użytkownikiem wieczystym, czy nawet korzystającym na podstawie innego długoterminowego stosunku prawnego (najem, dzierżawa) z nieruchomości położonej w granicach portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Proponowane zapisy niestety nie spełniają warunków transakcji rynkowej, dlatego organizacje pracodawców są żywotnie zainteresowane konsultacjami.

Artykuł dostępny na portalu GospodarkaMorska.pl