11.12.2019
Autor: Jerzy Czuczman

Działalność PRS w zakresie morskiej energetyki wiatrowej

W wyniku prowadzenia własnych prac badawczo-rozwojowych oraz w oparciu o dotychczasowe doświadczenia branży offshore, Polski Rejestr Statków opracował Publikację nr 130/P – Morskie Farmy Wiatrowe, która została udostępniona pod koniec września. Obejmuje ona swoim zakresem cały cykl życia MFW – od przygotowania inwestycji, poprzez projektowanie, prefabrykację, transport i instalację, rozruch i eksploatację, do wycofania z eksploatacji i utylizacji.

Więcej na portalu Gospodarka Morska

Link do publikacji 130/p: wersja polska oraz wersja angielska