29.10.2020
Autor: Jerzy Czuczman

Statki autonomiczne w dobie pandemii

W ocenie mecenasa Mateusza Romowicza trzeba stworzyć jedną i zarazem kompleksową ustawę, która regulowałaby m.in. definicje statku autonomicznego, poziomy jego autonomiczności, status prawny operatora statku autonomicznego kierującego jednostką z lądu, zakresy odpowiedzialności statków autonomicznych i ich armatorów lub operatorów oraz zakresy odpowiedzialności w przypadku wypadków morskich/szkód z udziałem statków autonomicznych. Prace nad takim aktem prawnym wymagają multidyscyplinarnej współpracy, dlatego też została utworzona Grupa Inicjatywna Statków Autonomicznych (GISA) przy Polskim Forum Technologii Morskich.

Cały artykuł na portalu NAMIARY na morze i handel