17.07.2020
Autor: Jerzy Czuczman

III Forum Wizja Rozwoju o gospodarce morskiej

Polskie stocznie posiadają potencjał, aby na światowych rynkach zaistnieć. Najsilniejszą stroną polskiego sektora, patrząc przez pryzmat globalnej konkurencji, jest koncentracja na niszach rynkowych, m.in. w statkach specjalistycznych, ekologicznych napędach, czy napędach LNG. Polski przemysł stoczniowy nabiera w tym sensie silną pozycję, gdyż polskie stocznie to coraz nowocześniejsze podmioty. Przy czym szczególnie znaczące są podmioty prywatne z powodzeniem konkurujące na rynku światowym w kontekście konstruowania skomplikowanych statków o coraz większej wartości dodatniej.

Więcej na portalu wGospodarce.pl