16.07.2020
Autor: Jerzy Czuczman

WAŻNE – od 30.07.2020 r. oddelegowanie pracowników na nowych zasadach

Polska jest zobowiązana do implementowania do polskiego systemu prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. Rz. UE. L 173 z 9.7.2018, str. 16).

Zmiany będą dotyczyć zarówno polskich pracodawców delegujących swoich pracowników na terytorium UE a także pracowników delegowanych na terytorium Polski – wyjaśnia Radca prawny  Mateusz Romowicz

Więcej na portalu GospodarkaMorska.pl