06.05.2020
Autor: Jerzy Czuczman

Dywagacje na temat beczek wina i konwencji tonażowej IMO

Poprzez zbieżność wymowy dawna beczka wina pozostała do dzisiejszego dnia w obiegu jako tona, jednak w przypadku statków nie jest miarą masy tylko jednostką wyliczaną na podstawie objętości. Masa wina przewożonego w XIII wiecznej beczce, wynosiła prawdopodobnie około 1015-1150 kg i była zbliżona do „naszej współczesnej tony” używanej jako jednostka masy. Później, od XV wieku aż do roku 1835, pojęcie „ton” było jeszcze bardziej zbliżone do współczesnej tony bo oznaczało masę około 1015 kg, czyli różniło się tylko o 15 kg od obecnej tony, jako jednostki masy.

Cały artykuł na portalu Polska-Morska.pl