03.05.2020
Autor: Jerzy Czuczman

Czy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. faktycznie pomoże przedsiębiorcom?

Na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 uregulowano zasady udzielania pomocy przedsiębiorcom przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Z założenia wsparcie to, jako skierowane do małych i średnich przedsiębiorców, ma pomóc tym podmiotom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej na skutek pandemii COVID – 19.

Radca prawny Mateusz Romowicz przedstawia artykuł dokonujący przeglądu zarówno ogólnych zasad udzielenia wsparcia, jak i poszczególnych form pomocy w oparciu m.in. o analizę dokumentów, które przedsiębiorcy będą zobowiązani załączać do wniosku oraz wzorów umów o udzielenie wsparcia.

Więcej na portalu GospodarkaMorska.pl.