09.09.2020
Autor: Jerzy Czuczman

Wady i zalety napędu wodorowego – rozmowa w Radiu Gdańsk

Wodór powinien być tym wodorem czystym, on powinien powstawać w taki sposób, który nie pozostawia śladu węglowego. Japończycy łączą farmy wiatrowe z elektrolizą wody. Czyli energia, która jest w nadwyżce np. w farmach wiatrowych, powoduje że prowadzimy elektrolizę wody i odzyskujemy właśnie zielony wodór – więcej w Radiu Gdańsk