02.06.2020
Autor: Jerzy Czuczman

„KORAB CEMT Young 2020” – publikacja artykułów

Międzynarodowa konferencja młodych okrętowców była współorganizowana przez Polskie Forum Technologii Morskich, które udostępniło m.in. platformę internetową do jej przeprowadzenia oraz zapewniło wsparcie techniczne. Obecnie artykuły naukowe zostały zamieszczone na stronie brytyjskiego stowarzyszenia okrętowców RINA, współorganizatora konferencji.

Link do artykułów