19.09.2023
Autor: dyrektor

Gratulujemy laureatom nagrody Latarnie Gospodarki Morskiej 2023 w kategorii „Lider Technologii Morskich”

W głosowaniu czytelników portalu GospodarkaMorska.pl zwyciężyła spółka LKK, którą doceniono za opracowanie pierwszego na świecie symulatora VR, przeznaczonego do szkolenia operatorów jednostek CTV, które służą do bieżącej obsługi morskich farm wiatrowych. 
Wyróżnienie w konkursie otrzymała spółka Karstensen Shipyard Poland Sp. z o.o. nominowana za zakup i rewitalizację (z długofalowym programem inwestycyjnym) terenów po dawnej Stoczni Gdańsk w celu przywrócenia na tym terenie produkcji jednostek pływających.

Nagrody zostaną wręczone w trakcie Rejsu z Gospodarka Morska.pl, którego jesteśmy współorganizatorem.

Więcej informacji na portalu GospodarkaMorska.pl