17.11.2019
Autor: Jerzy Czuczman

Polskie Forum Technologii Morskich dołączyło do europejskiej Platformy Technicznej WATERBORNE

PFTM jako jedyny w Polsce branżowy związek pracodawców dołączył do europejskiej rodziny WATERBORNE TP.

Instytucja WATERBORNE została ustanowiona jako Platforma Techniczna zorientowana na utrzymywanie trwałego dialogu pomiędzy Komisją Europejską i Krajami Członkowskimi a wszystkimi interesariuszami aktywnymi w sektorze morskim, do których należy zaliczyć: towarzystwa klasyfikacyjne, stocznie, armatorów, dostawców wyposażenia okrętowego, systemów i usług, uczelnie wyższe i jednostki badawczo-rozwojowe.

Zapraszamy do najnowszego biuletynu.