12.12.2019
Autor: Jerzy Czuczman

Europejska Konferencja Transportu Wodnego

Konferencja z udziałem Polskiego Forum Technologii Morskich, jedynej organizacji reprezentującej Polskę w WATERBORNE TP, odbyła się w Brukseli w piątek 29 listopada br., i zgromadziła ponad 130 przedstawicieli z całej Europy, w tym Europosłów, reprezentantów Komisji Europejskiej, stałych przedstawicieli państw członkowskich przy Unii Europejskiej, wyższe uczelnie i jednostki naukowo-badawcze, towarzystwa klasyfikacyjne, europejskie i krajowe stowarzyszenia armatorów, stocznie oraz dostawców systemów i wyposażenia morskiego, firmy konsultingowe, największe firmy europejskie o zasięgu globalnym aktywne w sektorze morskim.

W ramach wprowadzenia, przewodniczący WATERNBORNE TP, Henk Prins opowiedział, czym jest platforma i jakie zrzesza instytucje oraz organizacje. Nakreślił ambitne plany związane z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych w strategii IMO, oraz w tzw. „European Green Deal” (czyli Europejski Zielony Ład), ogłoszony przez nową Przewodniczącą Komisji Europejskiej, Ursulę von der Leyen

WATERBORNE TP opracowuje program partnerski dla zeroemisyjnego transportu wodnego, w którym uczestniczy ponad 50 instytucji z całej Europy. Polskie Forum Technologii Morskich jako jedyne zostało zaproszone do reprezentowania Polski w tym programie.

Więcej na portalu Gospodarka Morska oraz Oficyna Morska