09.01.2020
Autor: Jerzy Czuczman

Porozumienie z Polsko-Norweską Izbą Gospodarczą

8 stycznia, przy symbolicznej “lampce szampana” podczas spotkania inaugurującego rok 2020, zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Forum Technologii Morskich oraz Polsko-Norweską Izbą Gospodarczą, obejmujące m.in.: wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju gospodarczego oraz kreowanie warunków umożliwiających rozwijanie wzajemnych kontaktów. Niejako “w pigułce” zostały przedstawione możliwości pozyskiwania finansowania przez przedsiębiorców w Polsce z tzw. Funduszy Norweskich.

Pozyskiwanie finansowania jest istotnym wyzwaniem dla firm małych i średniej wielkości, dlatego podczas spotkania zaprezentowane zostały również możliwości pozyskiwania środków na ekspansję eksportową i promocję.