23.12.2019
Autor: Jerzy Czuczman

SEA Europe wzywa do zapewnienia jednakowych warunków konkurencji

Apel kierowany jest do Komisji aby w trybie pilny przyjąć mechanizmy chroniące strategiczny dla Europy przemysł stoczniowy wraz z jego zdolnościami wytwórczymi i know-how.

Wezwanie SEA Europe wynika z załamania się rozmów na temat wypracowywania międzynarodowych instrumentów zapewniających zasady jednakowej konkurencji, podczas ubiegłotygodniowej sesji OECD – grupa robocza WP6 ds. przemysłu stoczniowego.

Link do Notki prasowej SEA Europe