17.04.2019
Autor: Administrator

INNOship-II – ogłoszenie konkursu nr 3/1.2/2019

15 kwietnia 2019 r. NCBR ogłosił konkurs w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Nabór wniosków rozpoczyna się 17 czerwca 2019 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest na stronie NCBiR: www.ncbr.gov.pl.