01.03.2020
Autor: Jerzy Czuczman

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku 27.02.2020 r.

Prezes Polskiego Forum Technologii Morskich został poproszony, aby na posiedzeniu Rady przedstawić aktualny stan pomorskiego przemysłu stoczniowego oraz perspektywy jego rozwoju, a także zaproponować wnioski, w oparciu o które zespół przygotuje projekt stanowiska WRDS.

Podczas posiedzenia WRDS w dniu 27 lutego br. prezes PFTM omówił stan przemysłu stoczniowego w Polsce i na tym tle odniósł się do sytuacji i perspektyw w Województwie Pomorskim. W ramach wniosków zauważył, że w Projekcie Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 zabrakło kluczowego pojęcia “gospodarka morska”, a także, że nie został zaadresowany problem, jakim jest bardzo wysoki udział osób młodych wśród ogólnej liczby bezrobotnych, niemal najwyższy w całej Polsce.

Link do przedstawionej prezentacji