24.10.2019
Autor: Jerzy Czuczman

Pilotażowy program pod tytułem „Co wiemy o gospodarce morskiej. Porozmawiajmy”

Program adresowany jest do młodzieży, aby już od najmłodszych lat kształtować świadomość możliwości jakie stwarza gospodarka morska, z którą jesteśmy mocno związani miejscem zamieszkania. Więcej na portalu Gospodarka Morska, link