26.05.2023
Autor: Jerzy Czuczman

Forum Morskie Radia Gdańsk – o innowacjach w przemyśle stoczniowym

W dyskusji udział wzięli: Jerzy Czuczman – prezes Polskiego Forum Technologii Morskich, Krzysztof Dośla – przewodniczący Regionu Gdańskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, profesor Marek Grzybowski – prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego oraz Piotr Stareńczak – redaktor Portalu Morskiego. Debatę prowadziła Iwona Wysocka.

Do wysłuchania na portalu Radia Gdańsk