02.07.2020
Autor: Jerzy Czuczman

List intencyjny dot. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej, partner Polskiego Forum Technologii Morskich, jest jednym z sygnatariuszy listu intencyjnego, którego celem jest jest podjęcie wspólnych działań służących rozwojowi rynku offshore w Polsce.

„Stoimy dziś u progu olbrzymiego przedsięwzięcia modernizacyjnego co najmniej na miarę budowy portu w Gdyni w dwudziestoleciu międzywojennym, a perspektywy są bardzo obiecujące. Jestem przekonany, że przemysł morskiej energetyki wiatrowej będzie nową polską specjalnością, że polskie porty staną się zapleczem dla tego typu inwestycji w całym regionie bałtyckim i że już około 2025 roku uruchomimy pierwsze farmy na morzu, wybudowane w znaczącym stopniu przy pomocy naszej floty instalacyjnej oraz w oparciu o komponenty wyprodukowane przez krajowe firmy” – mówi Mariusz Witoński, prezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Informacja na portalu GospodarkMorska.pl