18.06.2023
Autor: Jerzy Czuczman

Walne Zgromadzenie Członków

Odbyło się w piątek 16 czerwca br. Wybrano 1/3 składu Członków Rady PFTM. Dzięki częściowemu okresowemu odnawianiu składu zachowywana jest ciągłość i umiejętne wykorzystywanie nabytego doświadczenia. Statut PFTM korzysta w tym zakresie z dobrych wzorców Senatu USA.

Link do aktualnego składu Rady PFTM.

Zgromadzeni, w związku z przejściem na emeryturę, wyrazili uznanie dla Prezesa za jego wkład w założenie i rozwój Polskiego Forum Technologii Morskich.