15.02.2021
Autor: Jerzy Czuczman

RAPORT: “Sytuacja przemysłu stoczniowego w Polsce przed wystąpieniem COVID-19”

Obecnie publikowane opracowania w zakresie światowego przemysłu stoczniowego bazują praktycznie jedynie na informacjach dotyczących głównych ośrodków produkcji statków, czyli stoczni azjatyckich. Wyprowadzane wnioski są uogólniane na cały światowy przemysł stoczniowy. Takie podejście jest bardzo niekorzystne dla zobrazowania zjawisk zachodzących w przemyśle stoczniowym w Polsce, który od kilku-kilkunastu już lat jest rynkiem niszowym o własnej specyfice. Ukazanie lokalnej specyficznej sytuacji przemysłu stoczniowego w Polsce jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Raport na portalu GospodarkaMorska.pl