02.02.2022
Autor: Jerzy Czuczman

Centrum Programowania Robotów Przemysłowych

Projekt o nazwie „VKR 37578 – Industrial Robots Programming Centre – education for Industry 4.0” realizowany będzie przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną ze środków przyznanych przez Fundacje Velux oraz środków własnych Spółki. Założeniem projektu jest doposażenie i rozwój Centrum Programowania Robotów Przemysłowych (CPRP), w którym dzięki ścisłej współpracy pracodawców i szkół uczniowie oraz nauczyciele będą mogli poszerzać kompetencje w obszarze niezbędnym w zakresie kompetencji dla przemysłu 4.0. 

Więcej na portalu GospodarkaMorska.pl