15.03.2020
Autor: Jerzy Czuczman

WAŻNE – Nie zostały ograniczone wejścia jednostek na remonty do stoczni w Polsce

Poniżej informacja otrzymana z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie postępowania ze statkami przychodzącymi na remont do stoczni w Polsce i ich załogami, w związku epidemią Covid-19:

“Z uwagi na docierające do MGMiŻŚ pytania dotyczące postępowania ze statkami przychodzącymi na remonty do polskich stoczni uprzejmie informujemy, że procedura  jest taka jak w przypadku każdego statku towarowego.  Agent awizuje statek na wejście do portu, znany jest stan załogi,  wiadomo w jakich portach jej członkowie byli wcześniej i kiedy. Po zacumowaniu na burtę wchodzą funkcjonariusze Straży Granicznej i Straży Pożarnej w celu sprawdzenia stanu zdrowia załogi min. wykonania pomiaru temperatury.   Wszelkie dalsze procedury np. zakaz zejścia ze statku w porcie dla załogi, czy pomiar temperatury w kolejnych dniach pobytu w stoczni  to decyzje  na poziomie SG i GIS.

Dyrektorzy Urzędów Morskich są członkami sztabów kryzysowych Wojewodów oraz w kontakcie z  Komendantem Morskiego Oddziału Straży Granicznej.  Wszelkie  działania w zakresie Covid-19 muszą być uzgodnione z SG i GIS.  Na chwilę obecną promy przewożą pojazdy ciężarowe i funkcjonuje obsługa statków towarowych w portach.  Nie zostały również ograniczone wejścia jednostek na remonty do stoczni.

W przypadku konieczności podjęcia dalej idących środków prewencyjnych decyzje te znajdą odzwierciedlenie  w  przepisach krajowych, analogicznie jak to miało miejsce w przypadku ograniczenia granicznego ruchu osobowego.

W celu zapewnienia właściwego przepływu informacji  zalecany jest bezpośredni, bieżący kontakt z właściwymi terytorialnie służbami dyżurnymi  kapitanatów portów, oficerem dyżurnym Straży Granicznej lub Granicznym Inspektorem Sanitarnym.  W dniu dzisiejszym dyspozytorzy stoczni otrzymali bezpośrednio od służby dyżurnych kapitanatów portów wytyczne w tym zakresie.”