20.10.2021
Autor: Jerzy Czuczman

Światowa konferencja młodych okrętowców

Odbędzie się zdalnie 3 i 4 listopada br. pod nazwą “PostGradMarTech 2021”. Organizatorem jest Towarzystwo Okrętowców Polskich KORAB we współpracy z Królewskim Towarzystwem Okrętowców RINA pod patronatem Europejskiej Konfederacji CEMT.

Rejestracja tylko do 25 października br. dostępna jest pod tym linkiem

Program konferencji dostępny jest pod tym linkiem

Konferencja pozwoli zaprezentować dokonania młodych okrętowców z 13 państw leżących na 3 kontynentach (Europa, Azja, Ameryka Południowa). Prowadzącymi poszczególne sesje są polscy okrętowcy. Na zakończenie pierwszego dnia przewidziane jest wirtualne spotkanie integracyjne.