15.07.2021
Autor: Jerzy Czuczman

Debata inwestycyjna w Grupie LOTOS

Centra kompetencyjne LOTOSU w ramach tworzonego koncernu multienergetycznego, podsumowanie statusu kluczowych inwestycji oraz agenda badawcza do 2030 r. – to tematy wydarzenia, które w środę odbyło się w siedzibie gdańskiej spółki. Udział wzięli w nim zarówno przedstawiciele Grupy Kapitałowej LOTOS, jak i świata akademickiego.

Więcej na portalu Radio Gdańsk