03.12.2019
Autor: Jerzy Czuczman

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców identyfikuje 5 wyzwań dla Polski

Raport stanowi zbiorczą publikację rekomendacji w pięciu obszarach, które rządzący uznają za priorytetowe obszary agendy rozwojowej. Obejmują: służbę zdrowia, edukację, ochronę środowiska, transformację energetyki oraz inwestycje infrastrukturalne. Publikacja może stanowić zachętę do dyskusji i polemiki z przedstawionymi w raporcie tezami oraz rozwiązaniami. Link do raportu