08.07.2020
Autor: Jerzy Czuczman

Wsparcie inicjatywy wdrożenia estońskiego modelu CIT w Polsce

Polskie Forum Technologii Morskich wspiera inicjatywę wprowadzenia tzw. estońskiego modelu CIT, która pojawiła się w aktualizacji Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”, przyjętej przez Radę Ministrów.

Model estoński CIT pozwala na pozostawienie zysku w przedsiębiorstwie tak długo, jak długo nie jest on wypłacany przez przedsiębiorcę. Co więcej, w przypadku przeznaczenia  całego zysku na inwestycję, przedsiębiorca nie jest zobligowany do odprowadzenia podatku CIT. Biorąc pod uwagę trudną sytuację gospodarczą wielu przedsiębiorców wynikającą z pandemii COVID-19, wspieramy inicjatywę jak najszybszego wdrożenia w Polsce estońskiego modelu CIT.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom banki i instytucje finansowe bardzo zaostrzyły kryteria przyznawania kredytów i pożyczek, co ma istotny wpływ na płynność finansową przedsiębiorstw. Jednocześnie programy pomocowe wdrażane w związku z pandemią COVID-19 mają charakter tymczasowy i mogą okazać się niewystarczające w dłuższej perspektywie czasowej. Pozostawienie zysku w firmie poprawia płynność finansową, a przeznaczenie go na inwestycje pozwala na rozwój pomimo obecnej twardej polityki banków i instytucji finansowych.

Model estoński CIT jest korzystny dla polskiej gospodarki i będzie jednym z czynników prowadzących do ożywienia gospodarczego.

Wspierając inicjatywę estońskiego modelu CIT Polskie Forum Technologii Morskich oczekuje jak najszybszego podjęcia prac legislacyjnych umożliwiających wdrożenie tego rozwiązania
z początkiem 2021 roku.

Więcej