10.06.2021
Autor: Jerzy Czuczman

Forum Morskie Radia Gdańsk – przemysł stoczniowy

Przemysł stoczniowy to nie tylko stocznie produkcyjne, ale też stocznie remontowe, dostawcy wyposażenia i usług, oraz zaplecze okołobiznesowe, w tym uczelnie wyższe. Obecnie polskie firmy ubiegające się o udział w łańcuchu dostaw muszą konkurować kosztowo z firmami poza unijnymi łamiącymi lub naruszającymi zasady jednakowej konkurencji. Jako łamanie zasad jednakowej konkurencji należy traktować nieuprawnioną pomoc publiczną, nieprzestrzeganie zasad ochrony praw pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przekraczanie norm emisji do środowiska w procesach produkcyjnych czy usługowych lub ucieczkę emisji CO2 poza UE.

Relacja z debaty dostępna na portalu Radia Gdańsk – LINK – początek od 3:05:00