26.08.2020
Autor: Jerzy Czuczman

Autonomous Ships and their Legal Context

Przez wiele lat statki autonomiczne wydawały się odległą perspektywą, jednak uwzględniając obecne trendy rozwojowe może okazać się, że są już w naszej rzeczywistości.

Rozważania mecenasa Mateusza Romowicza na portalu marinepoland.com