17.04.2020
Autor: Jerzy Czuczman

Skompensowana Pojemność Brutto – CGT określa stopień skomplikowania statku

System CGT (tzw. skompensowanych GT) został wprowadzony przez organizację OECD w 2007 roku jako jednostka miary, która w zobiektywizowany sposób pozwoliłaby na odzwierciedlenie relatywnych zdolności produkcyjnych aktywności stoczniowej realizowanej w różnych stoczniach i w różnych rejonach świata. Wartość CGT jest wyliczana dla określonych typów statków, a nie dla wszystkich obiektów pływających.

Statki o zbliżonej objętości (mówiąc kolokwialnie o zbliżonych wymiarach) będą miały bardzo podobną wartość GT. Jednak wykorzystanie dysponowanej na statku objętości, wynikające z typu statku, może je zasadniczo różnić. Jednostka bardziej skomplikowania będzie miała wyższą wartość CGT niż jednostka mniej skomplikowana.

Warto zapamiętać tę zasadę analizując światowe raporty produkcji okrętowej.

Więcej na portalu Gospodarka Morska.